tỷ lệ lời lỗ

Tỷ lệ cược vẽ poker, outs và xác suất

Tỷ lệ vẽ poker, outs, & amp; Xác suất

Khi đối đá banh hôm qua mặt với quyết định gọi bằng tay vẽ, điều quan trọng là phải đếm ra, xác định xác suất làm cho bàn tay của bạn và sau đó so sánh điều đó với tỷ lệ cược mà nồi đang đặt bạn. Trong bài đăng này, tôi mô tả cách sử dụng biểu đồ OUT OUT và tỷ lệ cược.

Đọc thêm