Sky Matsuhashi sai lầm, sai lầm về HUDs! À, hơi...

Tôi đã viết một bài đăng khách mời cho trang web Smart Poker Study về sự nguy hiểm của HUD:


Cảm ơn bạn đã đọc! Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích. Nếu bạn đã làm, xin vui lòng xem xét Mua Me một (ảo) cà phê vì điều này giúp bao gồm phí lưu trữ và chi phí trang web. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!