bộ bốn

Câu đố bài xì phé: SPOPPED SET trên bảng phối hợp đối mặt với sự xâm lược đáng kể của nhân vật phản diện

Câu đố bài xì phé: SPOPPED SET trên bảng phối hợp đối mặt với sự xâm lược đáng kể của nhân vật phản diện

Chúng tôi trong một trò chơi tiền mặt NL $ 2/$ 5 trực tiếp. Mọi người đều có các ngăn xếp 100BB ($ 500) khi bắt đầu bàn tay. Một người chơi khập khiễng ở vị trí sớm. Chúng tôi khập khiễng ở vị trí muộn với 4 ? -4. Các nếp gấp mù nhỏ và kiểm tra mù lớn. Flop là 4 ? -5 ? -7 ?

Đọc thêm