Preflop Tay Sức mạnh

Pac-Man Poker: 3 yếu tố quyết định chính của vị trí, sự xâm lược và thận trọng

Pac-Man Poker: 3 yếu tố quyết định chính của vị trí, sự xâm lược và thận trọng

Quyết định preflop vào tay hoặc không là quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ nhận được trong bài xì phé. Học cách sử dụng ba yếu tố được gọi là Pac-Man để giúp quyết định này dễ dàng hơn: Psự kết hợp, Mộtggression, và CAIN.

Đọc thêm

8 cổ phiếu tay nóng và lạnh preflop preflop (infographic)

8 cổ phiếu tay nóng và lạnh preflop preflop (infographic)

Mỗi người chơi poker có thẩm quyền nên có tám tỷ lệ phần trăm kết hợp tay preflop phổ biến này được cam kết với bộ nhớ

Đọc thêm