Bảo vệ rèm

Poker và The Sunk Chi phí ngụy biện

Poker và The Sunk Chi phí ngụy biện

Một sai lầm rất phổ biến mà nhiều người chơi poker mắc phải có liên quan đến việc bảo vệ rèm của họ. Một người khác đang thực hiện cái gọi là tiếng khóc của những người khóc trên mạng dựa trên cảm xúc thay cho logic. Cả hai vấn đề này có thể được bắt nguồn từ một thứ gọi là ngụy biện của chi phí chìm

Đọc thêm