Nguyên tắc cơ bản quản lý ngân hàng

Điều răn số 1 của 10 Điều răn về chiến thắng poker là ngươi sẽ bảo vệ ngân hàng của bạn. Nói một cách đơn giản, không có điều gì quan trọng bạn có thể làm cho trò chơi của mình hơn là học cách quản lý số tiền bạn chơi cùng. Bạn thực sự không thể chơi bài xì phé mà không có tiền, vì vậy việc đảm bảo bạn làm mọi thứ cần thiết để thiết lập, bảo vệ, phát triển và rút tiền một cách có trách nhiệm là cực kỳ quan trọng. Nếu không có Quản lý ngân hàng thích hợp (BRM), cuối cùng bạn sẽ bị phá vỡ, thời gian. Với ý nghĩ đó, ở đây, một bộ sưu tập các bài viết và bài viết trên blog về những gì, tại sao, và cách thức của BRM thích hợp: