Trưởng phòng xì phé

Bài kiểm tra poker: W.H.I.P là gì? (Tệ nhất trong poker)

Bài kiểm tra poker: W.H.I.P là gì? (Tệ nhất trong poker)

Bạn có thể chơi trò chơi Texas không giới hạn $ 5/$ 10 Texas Holding Texas với các ngăn xếp 100BB đầy đủ. Đối thủ của bạn là một người chơi sẽ gọi một cú hích với bất kỳ hai thẻ nào. Những gì mà bàn tay tồi tệ nhất có thể mà bạn có thể kẹt với?

Đọc thêm